Winterbanden hebben minder mankementen

Uit recent onderzoek van de VACO is gebleken dat winterbanden minder vaak mankementen vertonen dan zomerbanden. De voornamste redenen voor de bevindingen liggen in het feit dat winterbanden gemiddeld jonger zijn dan zomerbanden en mensen die winterbanden gebruiken komen minstens tweemaal per jaar in de garage voor een bandenwissel. Hierdoor is de controle op kwaliteit natuurlijk groter. Het hele artikel van het onderzoek kunt u vinden op deze pagina.

Uiteraard zijn wij altijd al van mening geweest dat het gebruik van winterbanden vanuit het oogpunt van veiligheid erg belnagrijk is. Uit dit onderzoek blijkt maar weer eens dat mensen die langer op zomerbanden doorrijden ( en dus niet wisselen in de winter) een groter risico lopen doordat deze banden meer mankementen vertonen.

Wij helpen u graag met een veilige auto voor uzelf en voor u medeweggebruikers.

Theo Rewinkel
Autobanden Rewinkel

 

 

Laat wat van je horen

*